เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่ คู่มือ
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 21
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 551
 • จำนวนนักเรียน 1,002
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 750
 • จำนวนกรรมการ 370
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,752
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,122
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 283 / 283 (100.00%)
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโนนเปือย
  2. โรงเรียนบ้านปะทาย
  3. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
  4. โรงเรียนบ้านจานเลียว
  5. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
  6. โรงเรียนบ้านผือ
  7. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
  8. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
  9. โรงเรียนบ้านชำม่วง
  10. โรงเรียนชนะใช้กิจการ

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 2
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 53
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 112
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3804
 • เริ่มนับ 11 มิถุนายน 2559
 • IP:3.233.215.231

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด :

ประกาศแจ้ง  การเปิดระบบสมัครการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๗  ของกลุ่ม

โรงเรียนพนมดงรัก  จะเปิดระบบสมัคร  ตั้งแต่วันที่  ๕-๑๒  กันยายน ๒๕๖๐

:6 กันยายน 2560

รายละเอียด :

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

:12 สิงหาคม 2560

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว 36 2 2 40
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 35 2 0 37
3 โรงเรียนบ้านสามเส้า 34 4 2 40
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 32 5 1 38
5 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 32 6 1 39
6 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 30 3 0 33
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 28 3 1 32
8 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 24 2 2 28
9 โรงเรียนบ้านผือ 24 5 3 32
10 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 20 4 1 25
11 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 20 1 0 21
12 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 19 3 2 24
13 โรงเรียนบ้านจานเลียว 18 0 1 19
14 โรงเรียนบ้านปะทาย 18 3 1 22
15 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 14 1 2 17
16 โรงเรียนบ้านชำม่วง 11 3 2 16
17 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 10 1 1 12
18 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 4 0 0 4
19 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 4 2 2 8
20 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 2 0 5
21 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ 3 4 1 8
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านโดนอาว 43 36
90.00%
2
5.00%
2
5.00%
40
2 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 38 35
94.59%
2
5.41%
0
0.00%
37
3 โรงเรียนบ้านสามเส้า 42 34
85.00%
4
10.00%
2
5.00%
40
4 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 41 32
84.21%
5
13.16%
1
2.63%
38
5 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 41 32
82.05%
6
15.38%
1
2.56%
39
6 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 41 30
90.91%
3
9.09%
0
0.00%
33
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 35 28
87.50%
3
9.38%
1
3.13%
32
8 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 28 24
85.71%
2
7.14%
2
7.14%
28
9 โรงเรียนบ้านผือ 34 24
75.00%
5
15.63%
3
9.38%
32
10 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ 27 20
80.00%
4
16.00%
1
4.00%
25

ตารางการแข่งขัน
สรุปการแข่งขันรายวัน
สรุปการวันแข่งขันตามสถานที่
สรุปการตัดสินรายวันของกรรมการ
เกณฑ์การแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม